Wilt u uw kind ziekmelden? Of kan uw zoon of dochter om een andere reden niet op tijd op school zijn? We vinden het fijn als u ons hier in dit geval vóór 08:30 uur over informeert. Dit kan telefonisch op nummer: 0346-261627 of u kunt een berichtje sturen in onze communicatie-app Parro. Blijkt het onmogelijk buiten schooltijd een bezoek te plannen aan bijvoorbeeld huisarts of tandarts? Dan volstaat een mededeling aan de leerkracht over de afwezigheid van uw zoon of dochter in de les.

Verlof
Op grond van de leerplichtwet kan De Schepershoek buiten schoolvakanties geen vrijaf geven. Vakanties buiten de vastgestelde schoolvakanties mogen aangevraagd worden indien uw kind, vanwege de specifieke aard van het beroep van u (één van de ouders/verzorgers) alleen buiten de schoolvakanties met u op vakantie kan gaan. Zo’n aanvraag moet in ieder geval zes weken van tevoren ingediend worden en mag één keer per jaar gedaan worden, voor een duur van maximaal tien schooldagen. Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij directeur Joke van Vliet-van Es.

Ook bij verlof wegens gewichtige omstandigheden (denk aan bijvoorbeeld een huwelijk of een jubileum) kunt u een aanvraagformulier ontvangen van de directeur.

Het aanvragen van verlof vanwege bijzondere omstandigheden is verplicht voor al onze leerlingen.