Onze identiteit.
De Schepershoek is een protestants-christelijke basisschool. We vallen onder verantwoordelijkheid van de Stichting voor Protestants christelijk Primair Onderwijs Vechtstreek en Venen. In een open, prettig sfeer werken we aan een stevige basis voor onze leerlingen.

 Onze missie. Samen verder.
‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder.’ Dit van oorsprong Afrikaanse spreekwoord typeert onze manier van werken op De Schepershoek: we zijn ervan overtuigd dat we samen verder komen. Deze overtuiging hebben we samengevat in de volgende kernwoorden:

  • Samen leven

De Bijbel en de persoon Jezus Christus en zijn werk vormen het uitgangspunt voor alle activiteiten op onze school. We besteden niet alleen aandacht aan het geloof in de uren godsdienstvorming in de klas, maar ook in het dagelijks leven. We kennen een weekopening, bidden bij de lunch en vieren christelijke feestdagen. De Schepershoek besteedt ook aandacht aan andere geloofsovertuigingen en we leren de kinderen open en respectvol om te gaan met hun medemens. We leven samen, en daar moet iedereen zich veilig en gezien bij voelen.

  • Samen leren

Alle kinderen zijn even belangrijk en hun ontwikkeling staat centraal op De Schepershoek. Waar het ene kind zich de stof makkelijk eigen maakt en meer uitgedaagd mag worden, heeft het andere een steuntje in de rug nodig met wat extra hulp van de leerkracht. Soms moet het, eenvoudigweg, de juiste handvatten aangereikt krijgen om het zelf te leren doen. De Schepershoek heeft aandacht voor de individuele mogelijkheden van het kind. We leren samen, om straks onze dromen waar te maken.

  • Samen spelen

Leren begint met spelen. Door te spelen bieden we leerlingen de ruimte zich te ontwikkelen, creatief te zijn, initiatief te tonen en kansen te pakken of geven. Samen spelen betekent ook vergevingsgezind zijn, samenwerken en verantwoordelijk zijn voor elkaar. We spelen samen, en samen zijn we één.

Onze visie. Doelgericht werken, onderscheid maken.
Elk kind is belangrijk en zijn of haar ontwikkeling staat bij ons centraal. Gelijkwaardigheid vormt de basis voor wederzijds respect, respect dat in allerlei situaties naar voren komt.

We vinden het belangrijk dat op De Schepershoek een sfeer heerst waarin kinderen zich veilig voelen en vertrouwen hebben in zichzelf en de ander, zodat ze weten dat ze vragen mogen stellen, ideeën kunnen opperen en gevoelens mogen uiten.