Vertrouwen. Met plezier naar school.
Iedere dag leren, spelen en beleven. Op de Schepershoek kan het. We bieden een uitdagende leeromgeving waarin we samenwerken, kennis en ervaringen opdoen en waarin we groeien. We doen recht aan alle leerlingen, door rekening te houden met verschillen. Iedereen is anders, en dat vinden we juist mooi. Dat zie je ook terug in de aandacht die we besteden aan burgerschapsvorming. In onze Kanjertraining leren we kinderen op een positieve manier naar zichzelf te kijken: wees jezelf en doe wat bij je past. We stellen samen regels op waarbij belangstelling, respect, zorg en tolerantie naar elkaar toe centraal staan. Zo kunnen we samen de veiligheid en het vertrouwen waarborgen waar iedereen op onze school zich zo fijn bij voelt.

Effectiviteit. Opbrengstgericht werken.
Een van de speerpunten van ons beleid voor de komende jaren is het ‘opbrengstgericht werken’. Dit betekent dat we bewust, systematisch en cyclisch werken aan het verbeteren van de resultaten van de leerlingen, zowel voor wat betreft de cognitieve vaardigheden als de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Het team van leerkrachten is betrokken en ambitieus en geeft op effectieve manier vorm aan deze manier van werken. De onderwijsbehoefte van de leerling staat centraal en de methodes die gebruikt worden, bieden de mogelijkheid onderscheid te maken. De ontwikkeling van de leerling wordt geadministreerd in ons leerlingvolgsysteem, zodat er zicht blijft op de resultaten. De leerkracht heeft hoge verwachtingen van de leerlingen en probeert alles uit het kind te halen wat erin zit. Hij of zij bewaakt ook de sfeer in de groep, zodat elk kind zich veilig en gewaardeerd voelt. Omdat we trots zijn op de inspanningen van onze leerkrachten om te blijven innoveren en professionaliseren, vinden we dat het best gezegd mag worden: de leerkracht doet ertoe op De Schepershoek.

Eigenaarschap. Met zelfvertrouwen de wereld in.
Op De Schepershoek vinden we het belangrijk onze leerlingen het gereedschap mee te geven waarmee ze vol vertrouwen kunnen starten op de middelbare school. Dat betekent dat we onze leerlingen eigenaarschap bijbrengen: een eigen verantwoordelijkheid in het volbrengen van taken, in de omgang met anderen of in hun rol in de gemeenschap. We leren de leerlingen al vroeg om zelfstandig te werken en ze krijgen een weektaak, waarvoor ze zelf een planning maken. We hanteren coöperatieve werkvormen om het beste uit onze leerlingen te halen. Ze leren naar elkaar te luisteren, te overleggen en elkaar aan te moedigen. Ze zien dat ze afhankelijk zijn van elkaar om tot een goede oplossing te komen. De leerkrachten voeren regelmatig gesprekken met alle leerlingen om de effectiviteit van het lesgeven te borgen.

De stof in de les wordt aangeboden op drie niveaus: het basis-, verdiept of intensief arrangement. Leerlingen volgen de instructie zo lang als dat voor hen nodig is en kunnen daarna zelfstandig aan de slag met de verwerking en het inoefenen van de stof. Ook op deze manier brengen we eigenaarschap bij, leren de kinderen hoe ze moeten leren en reflecteren ze op hun manier van werken.

Ontdekkend en onderzoekend leren
Onderwijs is meer dan taal, lezen of rekenen. Op de Schepershoek willen we dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen in hun kijk op de wereld. We gebruiken de methode Blink Wereld om aandacht te besteden aan wereldoriëntatie in groep 3 t/m 8. Thema’s als ‘klimaatverandering’ of ‘cultuurverschillen’ vormen een kapstok om te ontdekken, onderzoeken en ontwerpen. Door te doen en ondervinden leren de kinderen over verleden, heden en toekomst, over hier en ver weg en over aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek.