De band tussen school en thuis vinden we belangrijk. We geloven erin dat een kind zich het beste ontwikkelt als het lekker in zijn vel zit en dat betekent dat we informatie willen uitwisselen en ervaringen willen delen. Ons contact met ouders zal dus in de eerste plaats draaien om het welbevinden van onze leerling en hun kind. Maar de ouders doen meer. Heel veel ouders zijn op heel veel manieren betrokken bij De Schepershoek. Daar zijn we blij mee en we kunnen eigenlijk niet zonder de extra handen, de denkkracht en de schouders om eronder te zetten. Onze ouders zijn vertegenwoordigd in een oudercommissie en een medezeggenschapsraad.

Oudercommissie. Goed georganiseerd.
De oudercommissie organiseert activiteiten zoals de startavond, de Kinderboekweek, de paaslunch, het schoolreisje en nog veel meer. De commissie bestaat uit een groep van maximaal 13 enthousiaste ouders/verzorgers en leerkrachten. Heeft u ideeën, op- of aanmerkingen voor de oudercommissie? Neem dan contact op met or.schepershoek@vechtstreekenvenen.nl.

Medezeggenschapsraad. Adviseren en meedenken.
Het voornaamste doel van de medezeggenschapsraad is bij te dragen aan de kwaliteit van ons onderwijs. De MR heeft geregeld overleg over allerlei zaken die te maken hebben met het beleid op school. In veel gevallen wordt de MR om advies gevraagd en in een aantal gevallen is instemming van de MR zelfs vereist. Thema’s die bespreekbaar gemaakt worden zijn bijvoorbeeld de begroting, het formatieplan, of  onderwijsinnovaties. Mail voor ideeën, vragen of opmerkingen over de schoolorganisatie naar mr.schepershoek@vechtstreekenvenen.nl.