Voor ouders die niet in de gelegenheid zijn zelf hun kind te brengen of halen op de schooltijden bieden we voor- en naschoolse opvang aan. Onze jongste leerlingen worden ondergebracht bij onze buren van KMN Kind & Co. Kinderen die gebruik maken van de voorschoolse opvang worden door de pedagogisch medewerker van dienst naar school en hun lokaal gebracht. Voor kinderen vanaf 7 jaar bieden we voor- en naschoolse opvang aan onder ons eigen dak. Ook deze opvang wordt verzorgd door Kind & Co. Meer weten over onze opvang voor en na schooltijd? Neem dan contact op met KMN Kind & Co.